Ảnh Anime Me cung cấp Điều khoản sử dụng để người dùng tham khảo và có phương án truy cập nền tảng chia sẻ hình anime hiệu quả. Chúng tôi yêu cầu người dùng đọc kỹ các quy định trước khi sử dụng dịch vụ và sản phẩm trên website.

1/ Quy định chung

Điều khoản sử dụng Ảnh Anime Me được tạo ra nhằm đảm bảo các thành viên truy cập website hiệu quả hơn. Những thông tin này quy định về điều kiện với đối tượng sử dụng, hành vi được phép và không được phép thực hiện với nền tảng.

Người dùng tạo tài khoản trên website thành công đồng nghĩa với việc chấp thuận Điều khoản sử dụng. Trường hợp không đồng ý vui lòng ngừng sử dụng dịch vụ ngay lập tức.

Thông tin của những người dùng chưa đủ tuổi sẽ không được thu thập và lưu trữ. Thông tin cá nhân của người dùng đáp ứng điều kiện và chấp thuận Điều khoản được thu thập và lưu trữ theo quy định của pháp luật.

Người giám hộ, phụ huynh cần chủ động bảo vệ con em mình (chưa đủ tuổi thành niên) trước Internet.

2/ Miễn trừ trách nhiệm

Mọi quy định trong Điều khoản sử dụng chỉ áp dụng duy nhất trên nền tảng Ảnh Anime Me.

Ảnh Anime Me có toàn quyền quyết định trong việc chỉnh sửa, thay đổi, bổ sung nội dung của các quy định. Người dùng có trách nhiệm truy cập website và cập nhật thông tin để thực hiện đúng đắn.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm với các hành vi trái với Điều khoản sử dụng, có thể gây thiệt hại hoặc không.

3/ Vi phạm bản quyền nội dung trên Ảnh Anime Me

Tất cả nội dung trên nền tảng Ảnh Anime Me đều thuộc quyền sở hữu trí tuệ của Ảnh Anime Me. Người dùng không được phép sao chép, xuất bản, kinh doanh những hình ảnh và văn bản này.

Nếu phát hiện có hành vi xâm phạm bản quyền, chúng tôi sẽ tiến hành xử lý theo quy định. Trong trường hợp nghiêm trọng, chúng tôi sẽ liên hệ với cơ quan chức năng để xử lý theo luật pháp.

4/ Đối tượng sử dụng và điều kiện độ tuổi

Ảnh Anime Me là nền tảng dành cho tất cả người dùng trên lãnh thổ Việt Nam. Điều kiện duy nhất cần đáp ứng là người dùng phải từ đủ 18 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.

Người dùng cần cam kết chịu trách nhiệm với những hành vi có liên quan đến Ảnh Anime Me. Hãy chủ động bảo vệ bản thân đúng cách khi sử dụng Internet.

Trường hợp chưa đáp ứng điều kiện về độ tuổi, người dùng vui lòng dừng sử dụng dịch vụ của nền tảng và xoá tài khoản. Mọi thông tin trước đó được thu thập và lưu trữ sẽ do Ảnh Anime Me chủ động loại bỏ.

5/ Quyền bảo vệ thông tin trên Ảnh Anime Me

Thông tin cá nhân của thành viên sẽ được thu thập và lưu trữ theo quy định của pháp luật. Mục đích sử dụng duy nhất là để phân tích thói quen, từ đó đề xuất chiến lược phát triển chất lượng của Ảnh Anime Me.

Chúng tôi cam kết không chia sẻ dữ liệu cho bất cứ bên thứ ba nào. Ngoại lệ duy nhất là phục vụ quá trình thực thi pháp luật theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Xem thêm các thông tin khác của chúng tôi:

🌟 Giới thiệu: https://anhanime.me/gioi-thieu/

🌟 Tác giả Hải Đăng Otaku: https://anhanime.me/author/hai-dang-otaku/

🌟 Lợi ích: https://anhanime.me/loi-ich/

🌟 Liên hệ: https://anhanime.me/lien-he/

🌟 Chính sách bảo mật: https://anhanime.me/chinh-sach-bao-mat/

🌟 Hướng dẫn sử dụng – Câu hỏi trợ giúp: https://anhanime.me/huong-dan/